Osteopathie

Maak een afspraak

Wat is Osteopathie?

 

Osteopathie is een behandeling die zich niet alleen richt op het bewegingsapparaat, maar op het hele lichaam. Naast de ‘bewegende delen’ die bij een fysiotherapeut aan de beurt komen, kijkt de osteopathie ook naar het orgaansysteem en de schedel. Deze systemen beïnvloeden elkaar namelijk continu. De relatie tussen deze systemen is voor de osteopaat van groot belang.
Het doel van osteopathie is om de oorzaak van de klachten te achterhalen. De behandeling stimuleert de natuurlijke herstelmogelijkheden van het lichaam. Dit gebeurt door het herstel van de optimale en functionele beweeglijkheid van alle weefsels.
Kortom: de osteopathie kijkt naar het functioneren en de samenhang van het totale lichaam.

 

Extra informatie

De grondbeginselen van de osteopathie komen van A.T. Still. Hij is de grondlegger van de osteopathie. Zijn uitgangspunt is dat vloeistofstromen de drijvende kracht zijn achter het functioneren van het menselijk lichaam. Dit geldt voor de stofwisseling, de bloedvaten en het zenuwsysteem.
Alles in het lichaam beweegt, van spieren tot bloedvaten, van ingewanden tot botten. De wetenschap uit de anatomie is de basis om dit te begrijpen. Embryologie is een belangrijk onderdeel van de anatomie. Bij embryologie gaat het over de basis van de vorming van de anatomische structuren. Een belangrijk onderdeel van de embryologie is weer de ontogenese. Daar wordt de samenhang in het ontstaan van de verschillende weefselstructuren en hun onderlinge interactie beschreven.
Uit jarenlange studie door Frank de Bakker komt naar voren dat de evolutiebiologie en paleontologie van groot belang zijn om deze samenhang te begrijpen. Frank de Bakker heeft de kennis uit al deze wetenschappen als basis genomen voor zijn ‘Geïntegreerde technieken’. Ik ben van begin af aan enorm geïnspireerd door deze manier van denken. Daarom ben ik in 2000 aan de opleiding geïntegreerde technieken begonnen. Na het afronden van deze opleiding ben ik in 2001 volgens deze methode gaan werken.

Behandelwijze

 

De behandelingen zijn gericht op het oplossen van bewegingsbeperkingen. Door deze bewegingswinst kan het lichaam herstellen. Het zelfherstellende vermogen van het lichaam kan zijn werk weer gaan doen. Het lichaam heeft hier tijd voor nodig, dus een volgende sessie zal een aantal weken of maanden later zijn. Je zult op korte termijn merken dat je klachten verminderen.